Bodem – Water warmtepompen

Warmte onttrekken uit de aardbodem

De aarde is een perfecte warmtebron. Met behulp van één of meerdere putboringen en een Dimplex warmtepomp kan je de warmte onttrekken van de aarde. Deze techniek wordt vooral veel gebruikt bij nieuwbouw en renovatie.

De aarde is een goede warmteaccumulator en vrijwel altijd de beste keuze. Regen en zon zorgen ervoor dat haar temperatuur gedurende het hele jaar ongeveer 8 tot 12 bedraagt.
Aardwarmte is een eenvoudige en onuitputtelijke warmte, die gratis wordt aangeboden
door moeder natuur.

Grafiek bodem water
Grafiek bodem water horizontaal captatienet